מסלולי תנועה

משלוחים לכל חלקי הארץ!

שמשונית מס. 1

הליכה על קו ישר

משפר: תכנון תנועה, תאום עין יד, שיווי משקל.
הליכה אחורה: הילד מסתמך על מערכת התחושה העמוקה והויסטבולרית
וכך מערכת הקשב שמיעתי/חזותי מחוזקת בכל הערוצים.

רוחב: 50 ס"מ
אורך: 2.10 מ'
מחיר: 90 ₪

שמשונית מס. 2

הליכה על קו מפותל

משפר: שיווי משקל, תאום עין רגל, התמצאות בכיוונים, תחושת גוף.
כדאי להדביק מדבקה על יד אחת. הילד יתקדם לפי כיוון המדבקה.

רוחב: 50 ס"מ
אורך: 2.00 מ'
מחיר: 90 ₪

שמשונית מס. 3

קפיצה פישוק, קפיצה פישוק

משפר: משפר: תכנון תנועה, שמירה על קצב אחיד, שמירה על רווחים.

רוחב: 50 ס"מ
אורך: 2.80 מ'
מחיר: 110 ₪

שמשונית מס. 4

זיהוי, שיום והתאמת כמות

משפר:  תכנון תנועה, שיווי משקל, מערכת ויסטבולרית, זיהוי, שיום ושליפה.
 

רוחב: 85 ס"מ
אורך: 2.00 מ'
מחיר: 99 ₪

שמשונית מס. 5

הליכה בשיכול

משפר: חציית קו אמצע – תיאום בין 2 צידי הגוף וביצוע תנועות סימטריות וא-סימטריות בהתאמה,
עבודה משותפת של 2 צידי המוח.
הליכת ישבן – מפעילה את מערכת התחושה העמוקה ושיתוף בילאטרלי של שתי האונות, קינסטטיקה ומערכת שיווי המשקל.

רוחב: 50 ס"מ
אורך: 2.00 מ'
מחיר: 90 ₪

שמשונית מס. 6

ניתורים קדימה ואחורה

משפר: תכנון תנועה, תיאום עין רגל, שיווי משקל. בהליכה אחורה: מערכת הקשב מחוזקת בכל הערוצים, הילד מסתמך על מערכת התחושה העמוקה והויסטיבולרית.

רוחב: 50 ס"מ
אורך: 2.00 מ'
מחיר: 90 ₪

שמשונית מס. 7

התקדמות בכיוונים שונים

משפר: תכנון תנועה, תיאום עין רגל והתמצאות במרחב. בקפיצות לאחור: מערכת הקשב מחוזקת בכל הערוצים, הילד מסתמך על המערכת התחושתית והמערכת הויסטיבולרית.

רוחב: 50 ס"מ
אורך: 2.00 מ'
מחיר: 90 ₪

שמשונית מס. 8

חציית קו אמצע

משפר: מפעיל תפקודי חציית קו אמצע, קצב, מקצב ורצף.

רוחב: 50 ס"מ
אורך: 2.00 מ'
מחיר: 90 ₪

שמשונית מס. 9

מערכת שיווי משקל ותחושה

משפר: תיאום בין 2 צידי הגוף וביצוע תנועות סימטריות ואי-סימטריות בהתאמה, עבודה משותפת של 2 חלקי המוח.
 קפיצה על כדור: שיפור המערכת הויסטבולרית והתחושה העמוקה.
הליכת קביים: שיפור שיווי משקל. הליכה אחורנית: הילד מסתמך על מערכת התחושה העמוקה הויסטבולרית
וכך מערכת הקשב שמיעתי/חזותי מחוזקת בכל הערוצים.

רוחב: 90 ס"מ
אורך: 2.80 מ'
מחיר: 120 ₪

שמשונית מס. 10

מסלול מרובה פעילויות

משפר: תיאום בין 2 צידי הגוף וביצוע תנועות סימטריות ואי-סימטריות בהתאמה, עבודה משותפת של 2 חלקי המוח.
קפיצה על כדור: שיפור המערכת הויסטבולרית והתחושה העמוקה.
הליכת קביים: שיפור שיווי משקל.
הליכה אחורנית: הילד מסתמך על מערכת התחושה העמוקה
הויסטבולרית וכך מערכת הקשב שמיעתי/חזותי מחוזקת בכל הערוצים.

רוחב: 90 ס"מ
אורך: 2.80 מ'
מחיר: 120 ₪

שמשונית מס. 11

זיהוי שיום והתאמת אות לאות בעברית

משפר: תיאום בין 2 צידי הגוף וביצוע תנועות סימטריות ואי-סימטריות בהתאמה, עבודה משותפת של 2 חלקי המוח.
קפיצה על כדור: שיפור המערכת הויסטבולרית והתחושה העמוקה.
הליכת קביים: שיפור שיווי משקל.
הליכה אחורנית: הילד מסתמך על מערכת התחושה העמוקה
הויסטבולרית וכך מערכת הקשב שמיעתי/חזותי מחוזקת בכל הערוצים.

רוחב: 87 ס"מ
אורך: 2.35 מ'
מחיר: 120 ₪

שמשונית מס. 12

זיהוי שיום והתאמת אות לאות באנגלית

משפר: תיאום בין 2 צידי הגוף וביצוע תנועות סימטריות ואי-סימטריות בהתאמה, עבודה משותפת של 2 חלקי המוח.
קפיצה על כדור: שיפור המערכת הויסטבולרית והתחושה העמוקה.
הליכת קביים: שיפור שיווי משקל.
הליכה אחורנית: הילד מסתמך על מערכת התחושה העמוקה
הויסטבולרית וכך מערכת הקשב שמיעתי/חזותי מחוזקת בכל הערוצים.

רוחב: 87 ס"מ
אורך: 2.35 מ'
מחיר: 120 ₪